ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Израда пројектно техничке документације

Израда техничке документације ЛАН и WI-FI мреже и кабловске телевизије у објектима вртића на територији града Пожаревца са дефинисањем одговарајуће активне опреме

Позив 5105

Odluka 5231