Медицински и немедицински материјал – апотека

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Набавка медицинског и немедицинског материјала за приручне апотеке, кухиње и остало неопходно у условима пандемије.

Позив

Odluka 604