Набавка плочастих материјала (иверице) ради поправке намештаја

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Сукцесиивна набавка иверице и осталих плочастих материјала ради поправке намештаја

Позив 1807

Odluka 1973