Набавка услуга сервисирања клима уређаја

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Сукцесивна набавка услуга сервисирања клима уређаја

Poziv 1833

Odluka 1968