Pozivponude

Позив за подношење понуда за набавку услуга осигурања

Набавка услуга осигурања радника од незгода, допунског здравственог осигурања, осигурања објеката и опреме, каско осигурање возила установе.

Poziv 3241

Odluka 3384