Позив ЈН мање вредности

Позив за услугу овлашћеног контролисања система стабилне инсталације за дојаву пожара

Позив за услугу овлашћеног контролисања система стабилне инсталације за дојаву пожара, шестомесечног, израда записника и одржавање система стабилне инсталације за дојаву пожара (12 месеци).

poziv 8241

Odluka 8412